Ośrodek Wsparcia i Testów w Szczecinie

Jak OWiT Szczecin może Ci pomóc?

W OWiT Szczecin uzyskasz specjalistyczne wsparcie, konsultacje oraz pomoc w doborze i wypożyczeniu nowoczesnego sprzętu wspierającego i asystującego dla osób z niepełnosprawnością. Ośrodek bazuje na wiedzy i umiejętnościach grona ekspertów – rehabilitantów, logopedów, surdopedagogów, tyflopedagogów, oligofrenopedagogów, tyfloinformatyków, doradców technologicznych i fizjoterapeutów.

Ośrodek Wsparcia i Testów w Szczecinie funkcjonuje w ramach programu Rady Nadzorczej PFRON. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością”. Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją VELO.

OWiT w Szczecinie został powołany przy Fundacji Promocja Zdrowia w Szczecinie i ma stanowić spójny system wsparcia dla osób z niepełnosprawnością oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i zawodowymi.

Logo PFRON
Logo Fundacji Promocja Zdrowia
Logo Fundacji PKO Banku Polskiego
Logo Fundacji Velo