Komu pomagamy?

Kto  może uzyskać wsparcie w OWiT ?

Osoby z niepełnosprawnością, które posiadają aktualne:

  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
  • aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów), które skorzystają z realizacji zadania.

OWiT pomaga także osobom, które przedstawią skierowanie z PFRON celem udzielenia wsparcia w ramach zadania (najpóźniej w dniu przystąpienia do wsparcia)

Rodzaje niepełnosprawności obsługiwane w OWiT

  • Osoby z niepełnosprawnościami wzroku o różnym nasileniu
  • Osoby z niepełnosprawnościami słuchu i problemami w komunikowaniu się za pomocą mowy
  • Osoby z niepełnosprawnościami obu kończyn górnych