Informacje szczegółowe

Jak powstał OWiT Szczecin?

Ośrodek Wsparcia i Testów w Szczecinie funkcjonuje w ramach programu Rady Nadzorczej PFRON. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością”.

OWiT w Szczecinie został powołany przy Fundacji Promocja Zdrowia w Szczecinie i ma stanowić spójny system wsparcia dla osób z niepełnosprawnością oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i zawodowymi.

Kto tworzy kadrę OWiT Szczecin?

OWiT bazuje na wiedzy i umiejętnościach grona ekspertów, (rehabilitantów, logopedów, surdopedagogów, tyflopedagogów, oligofrenopedagogów, tyfloinformatyków i doradców technologicznych, fizjoterapeutów) którzy oferują specjalistyczne wsparcie, konsultacje oraz pomoc w doborze i wypożyczeniu nowoczesnego sprzętu wspierającego i asystującego dla osób z niepełnosprawnością.

W jakim terminie jest realizowany projekt?

Projekt jest realizowany w dwóch okresach:

  • Pierwszy etap trwa od 01.09.2022 r. do 31.12.2023 r. czyli 16 miesięcy
  • Drugi etap trwa od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. czyli 12 miesięcy

Ile wynosi koszt projektu?

Całkowity koszt 2,5 letniego zadania wynosi 1143233 zł. Realizację zadania do łącznej wysokości dofinansowuje
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Jakie są cele OWiT Szczecin?

Celem OWiT jest zwiększanie, podtrzymywanie lub poprawianie możliwości samodzielnego funkcjonowania osób z niesprawnościami poprzez nieodpłatne prezentowanie korzyści wynikających ze stosowania technologii asystujących w takich obszarach jak:

  • komunikowanie się,
  • dostęp do informacji,
  • nauka,
  • praca,
  • rozwijanie hobby,
  • zwiększenie aktywności życiowej, samodzielności i zaradności osobistej oraz dbałości o zdrowie;

Ponadto OWiT doradza osobom z niepełnosprawnościami w optymalnym wyborze (właściwych do aktualnych potrzeb) technologii asystujących. Zajmujemy się także prowadzeniem wstępnego instruktażu oraz wskazywaniem potencjału wykorzystania technologii asystujących w życiu codziennym oraz pomagamy osobom z niepełnosprawnościami w wyszukaniu stosowanych szkoleń w tym zakresie.

OWiT prowadzi również wypożyczanie sprzętów, urządzeń i oprogramowania w celu ich testowania przez osoby z niepełnosprawnościami oraz świadczy porady członkom rodzin osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunom, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących wykorzystania technologii asystujących.

Jak działa wypożyczalnia OWiT?

Ośrodek Wsparcia i Testów prowadzi wypożyczalnię sprzętu, urządzeń i oprogramowania w celu ich testowania przez osoby z niepełnosprawnością poza siedzibą OWiT.
Są to przede wszystkim technologie asystujące, które mają służyć zwiększeniu aktywności życiowej, samodzielności i zaradności osobistej, dbałości o zdrowie oraz usprawniać dostęp do informacji i komunikacji.

Specjalista OWiT dokona wstępnej i bieżącej diagnozy potrzeb osoby z niepełnosprawnością, dostosuje technologie asystujące do indywidualnych potrzeb oraz udzieli wstępnego instruktażu.

Wypożyczenie sprzętu odbywa się po zaakceptowaniu wniosku złożonego przez zainteresowanego, jego rozpatrzeniu i zaakceptowaniu przez kierownika merytorycznego i specjalistę w danej dziedzinie oraz podpisaniu stosownej umowy wypożyczenia. Za udostępniony sprzęt odbiorca wsparcia nie ponosi żadnych opłat.