Dokumenty

Dokumenty do pobrania

Poniżej możesz pobrać plik PDF zawierający wzory następujących dokumentów:

  • Regulamin OWiT Szczecin
  • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
  • Harmonogram pracy OWiT Szczecin
  • Wniosek o nieodpłatne użyczenie technologii asystującej
  • Umowa o nieodpłatne wypożyczenie technologii asystującej
  • Wniosek o przedłużenie okresu umowy dotyczącej korzystania z technologii asystującej
  • Protokół odbioru technologii asystującej

OWiT Szczecin – ulotka:

Ulotka OWiT Szczecin - strona 1
Ulotka OWiT Szczecin - strona 2